Products Menu

Product lastest

J101

MIXED FEED FOR MEMBERSHIP FORM duckling FROM 1-21 YEARS DAY


J102

MEMBERSHIP FORM MIXED FEED FOR MEAT FROM VIT 21 days old - MEAT


J103

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT ĐẺ


Catfish feed OneFeed1130

Model: OF1130
Floating pellets for catfish and Basa period from 15 to 100g.


Thức ăn cho cá da trơn OneFeed1130

Mã SP: OF1130
Dạng viên nổi dùng cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 15 đến 100g.


Catfish feed OneFeed1522

Model: OF1522
Floating pellets for catfish and Basa period from 800 to 1000g.

News lastest
Emloyment
Partner

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn - Website: www.cppco.vn - www.cppco.com.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com