Danh Mục sản phẩm

Thức ăn thủy sản

Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1227

Mã SP: BF1227
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 20 đến 200g.


Thức ăn cho cá da trơn OneFeed 1228

Mã SP: OF1228
Dạng viên nổi dùng cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 100 đến 250g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1420

Mã SP: BF1420
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn lớn hơn 500g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1325

Mã SP: BF1325
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 200 đến 500g.


Thức ăn cho cá da trơn OneFeed1522

Mã SP: OF1522
Dạng viên nổi dùng cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 800 đến 1000g.


Thức ăn cho cá da trơn OneFeed1326

Mã SP: OF1326
Dạng viên nổi dùng cho cá Tra và Basa giai đoạn từ 250 đến 800g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1130

Mã SP: BF1130
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 10 đến 20g.

Thức ăn gia súc

T248

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


T246

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


T236

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


J48

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa- xuất chuồng


J04

Sản phẩm dùng cho heo từ 40kg- Xuất chuồng


J03S

Sản phẩm dùng cho heo từ 15- 30kg


J03

Sản phẩm dùng cho heo từ 15- 40kg


J02S

Sản phẩm dùng cho heo con tập ăn – 15kg


Thức ăn cho heo thịt TurBo104

Mã SP: T104
Dùng cho heo thịt giai đoạn từ 40 đến 70kg.


Thức ăn cho heo thịt TurBo105

Mã SP: T105
Dùng cho heo thịt giai đoạn từ 70kg đến xuất thịt.


Thức ăn cho heo con TurBo102

Mã SP: T102
Dùng cho heo con giai đoạn từ 8 đến 15kg.


Thức ăn cho heo con TurBo101

Mã SP: T101
Dùng cho heo con giai đoạn từ tập ăn đến 8kg.

Thức ăn cho heo nái

T238

Sản phẩm dùng cho nái mang thai và nuôi con


J38

Sản phẩm dùng cho heo nái mang thai và nuôi con


J07

Sản phẩm dùng cho heo nái nuôi con


J06

Sản phẩm dùng cho heo nái mang thai


Thức ăn cho heo nái TurBo106

Mã SP: T106
Dùng cho heo nái mang thai giai đoạn từ phối giống đến 2 tuần trước khi đẻ.


Thức ăn cho heo nái TurBo107

Mã SP: T107
Dùng cho heo nái nuôi con từ 2 tuần trước khi đẻ và giai đoạn nuôi con.

Thức ăn cho vịt

J640

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ giống


T65

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ chạy đồng


T640

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ giống


T64

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ thương phẩm


T63

 

Sản phẩm dùng cho vịt từ 21 ngày tuổi- xuất chuồng   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T62

 

Sản phẩm dùng cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi


J103

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT ĐẺ


J102

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT THỊT TỪ 21 NGÀY TUỔI – XUẤT THỊT


J101

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT CON TỪ 1-21 NGÀY TUỔI

Thức ăn cho gà

J225

Sản phẩm dùng cho gà ta, gà thả vườn

Thức ăn cho cá kiểng
Chưa có tin nào trong mục này!
Tuyển dụng
Đối tác

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn

Website: www.cppco.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com