Danh Mục sản phẩm


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1227

Mã SP: BF1227
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 20 đến 200g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1420

Mã SP: BF1420
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn lớn hơn 500g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1325

Mã SP: BF1325
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 200 đến 500g.


Thức ăn cho cá có vảy BestFeed1130

Mã SP: BF1130
Dạng viên nổi dùng cho cá có vảy giai đoạn từ 10 đến 20g.

Tuyển dụng
Đối tác

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn

Website: www.cppco.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com