Danh Mục sản phẩm


T248

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


T246

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


T236

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa – xuất chuồng


J48

Sản phẩm dùng cho heo từ cai sữa- xuất chuồng


J03

Sản phẩm dùng cho heo từ 15- 40kg


J02S

Sản phẩm dùng cho heo con tập ăn – 15kg


Thức ăn cho heo con TurBo102

Mã SP: T102
Dùng cho heo con giai đoạn từ 8 đến 15kg.


Thức ăn cho heo con TurBo101

Mã SP: T101
Dùng cho heo con giai đoạn từ tập ăn đến 8kg.

Tuyển dụng
Đối tác

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn

Website: www.cppco.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com