Danh Mục sản phẩm


J04

Sản phẩm dùng cho heo từ 40kg- Xuất chuồng


J03S

Sản phẩm dùng cho heo từ 15- 30kg


Thức ăn cho heo thịt TurBo104

Mã SP: T104
Dùng cho heo thịt giai đoạn từ 40 đến 70kg.


Thức ăn cho heo thịt TurBo105

Mã SP: T105
Dùng cho heo thịt giai đoạn từ 70kg đến xuất thịt.


Thức ăn cho heo thịt TurBo103

Mã SP: T103
Dùng cho heo thịt giai đoạn từ 15 đến 40kg.

Tuyển dụng
Đối tác

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn

Website: www.cppco.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com