Danh Mục sản phẩm


J640

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ giống


T65

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ chạy đồng


T640

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ giống


T64

Sản phẩm dùng cho vịt đẻ thương phẩm


T63

 

Sản phẩm dùng cho vịt từ 21 ngày tuổi- xuất chuồng   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T62

 

Sản phẩm dùng cho vịt con từ 1- 21 ngày tuổi


J103

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT ĐẺ


J102

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT THỊT TỪ 21 NGÀY TUỔI – XUẤT THỊT


J101

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN DÙNG CHO VỊT CON TỪ 1-21 NGÀY TUỔI

Tuyển dụng
Đối tác

Bản quyền © 2010 Công ty TNHH CPP
Địa chỉ: Lô 19 A6-1 KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710 383 3477 – Fax: 0710 383 3497
Email: info@cppco.vn

Website: www.cppco.vn

Miền Tây Net - Mientaynet.com